Vanaf 10.00 uur s ’morgens tot 17.00 uur in de namiddag , met slechts een onderbreking voor een uitstekende soep , voorbereid door echtgenote Maria, werden niet minder dan 11 traxen kritisch geschouwd op mogelijk technische gebreken.

Het gemis aan een jaarlijks verplichtte APK keuring van onze dames heeft het risico dat stiekem belangrijke zaken onvoldoende of helemaal niet meer werken. Bij 30 % van de auto’s waren de (voor-) remmen niet goed. Na het remmen bleven de wielen vast zitten van een drietal auto’s; of het juist toeval was dat alle drie de traxen met synthetische remolie waren toegerust weten we niet, uiteindelijk waren er ook een aantal tractions met deze moderne ( en bij vele populaire) remolie goed.

Een tip die wij kregen van Ton was: “Wees alert bij het stoppen bij een stoplicht, als uw “dame” de balans zoekt tussen het golvend wegdek is het met de rem goed gesteld, mocht echter de trax meteen (geblokkeerd) stil staan, dan is het een teken dat de rem zich niet automatisch in de juiste stand herstelt”. Nog beter is het de auto even op te krikken , op twee steunen zetten en het wiel even draaien nadat u het rempedaal heeft ingedrukt: zit het wiel vast dan heeft u een belangrijke klus te doen!

Het is vervelend als uw auto niet rijdt, het is echter een ramp als uw auto wel rijdt , maar niet remt…. 30 % van de auto’s op zaterdag had een remprobleem; het zal toch niet zo zijn dat van de 160 auto’s in Zuid ca 50 auto’s onvoldoende remcapaciteit hebben…….. Wat bij twee auto’s naar voren kwam , was dat de remvloeistof niet tijdig vernieuwd was (advies elke 2 a 3 jaar….het is maar een weet). Verrassend was te leren hoe eenvoudig het eigenlijk is om heel snel de remvloeistof te vernieuwen…..een kwestie van doorduwen , maar wel erg belangrijk.

Guus Gussenhoven, ondermeer binnen het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de sleutelbijeenkomsten, kan samen met Ton van Heesch terugkijken op een bijzonder goed, leerzaam maar bovenal nuttige keuringsdag. Iemand anders kritisch onder de rokken van onze Dame te laten kijken is geen vorm van vreemd gaan , maar uiterst nuttig om haar in goede conditie te houden!

Ton en Maria bedankt !

Rolf van der Zande