Binnen onze afdeling zijn we al jarenlang bekend met dit fenomeen. Ton van Heesch voert jaarlijks – meestal in maart – een dergelijke controle uit op de auto’s en gelet op de opkomst is daar steevast uiteindelijk veel belangstelling voor.

De vereniging heeft de controlepunten in een standaard vastgelegd en verzocht aan de afdelingen om dit ook voor alle leden op te pakken.

Dit betekende dat we in ZUID een keuze gemaakt hebben in de gedachtelijn van Café Parler. Dus een controle organiseren op een locatie met een acceptabele aanrijtijd en dito kilometers.

Ook het zoeken naar een goede technisch onderlegde controleur (lid van TAN) was een opdracht. We vonden deze naast Ton van Heesch in de personen van Tom Ytsma uit Lewedorp en Guus Gussenhoven uit Oosterhout. Alle drie zijn trouwens APK gecertificeerde keurmeesters!

Ook moest een geschikte locatie gevonden worden met voorzieningen als een hefbrug en een remmentestbank. Met hulp van de leden is dit gelukt en bij DEBA in Kapelle(Z) en ROBAN in Roosendaal zijn op respectievelijk 22 en 29 september de eerste controles gehouden.

De aanmeldingen vlotte eerst niet erg. We vermoeden, dat er enige schroom is bij de leden om hun auto te laten controleren. We snappen dit wel, maar we willen toch dat we veilig de weg op kunnen gaan tijdens ritten, om evenementen te bezoeken of gewoonweg even rond te toeren.

In Kapelle ging Tom Ytsma voortvarend aan de slag. Voor hem was het – ondanks dat hij gecertificeerd APK-keurmeesterbedrijfswagens is – maar onbekend was met een traction, ging het hem prima af. Uiteindelijk zijn door hem 7 tractions gecontroleerd. In Roosendaal kwamen 6 eigenaren van tractions op de controledag. Guus Gussenhoven keek nauwgezet naar de punten uit de standaardlijst. Ook voor de andere eigenaren en bezoekers was er volop te leren over de kwaliteit remmen, hoezen, leidingen, lager speling, banden, verlichting enz.

Een aspect zou ik de lezer niet willen onthouden, n.l. de presentatie van ons lid uit Zeeland Van Haperen, die zijn waterstof toevoeging in een EEND demonstreerde en toelichtte. Een simpele en eenvoudig te monteren methode, waardoor een 30 % meer rendement wordt gehaald, zowel in verbruik en de loop van de motor. De kosten voor deze toevoeging zijn te verwaarlozen. Het wordt een uitdaging van een ander lid, die een poging gaat ondernemen om dit in een traction toe te passen. Wordt vervolgd!

De opmerkingen die door de controleurs gemaakt, werden zijn vastgelegd in een document, die de eigenaren ter beschikking kregen. Hierdoor kunnen ze al of niet zelf aan de slag om de zaken van hun auto aan te pakken. De gegevens worden niet vastgelegd of gearchiveerd, maar blijven bij de eigenaar.

De algemene indruk was dat vooral de remmen de aandacht vragen. Slechts bij enkele auto’s kon de test als goed worden beoordeeld.(Vrijloop van de wielen-remkwaliteit van alle wielen en de handrem). Bij andere auto’s was de afstelling een punt van aandacht en/of een wiel remde niet mee. De bandenkwaliteit wordt getoetst op het jaartal en kwaliteit, waar we uitgaan van ongeveer max. 8 jaar. Banden van nog oudere leeftijd vertonen veelal haarscheuren, waardoor de kans op een klapband groter wordt.

Bij de controle van de verlichting was de afstelling van de koplampen een punt, wat meestal direct werd gecorrigeerd. Ook bleek dat het niveau van de diverse vloeistoffen weleens aan de aandacht ontschoten is.

Lager speling of rubberhoezen, die kleine scheurtjes vertonen, werd ook enige malen gesignaleerd.

Het gaat te ver om alle punten te benoemen, maar het betekent wel dat deze een aandachtpunt vormen voor de organisatie van de sleuteldagen. Alle eigenaren toonden zich tevreden met het resultaat en ook enthousiast dat er gedegen naar de auto werd gekeken. Het is beslist een meerwaarde binnen de vereniging/afdelingen. Dit gaan we jaarlijks herhalen. De planning is dat we een dergelijk control dag nog gaan organiseren voor Zuid – Limburg en Midden-Oost Brabant. Houdt de nieuwsbrieven in de gaten!

Namens de controleurs, eigenaren en bezoekers en bestuursleden,

John Branderhorst

{gallery}tanzuid/sleuteldagen/Technische_check_2018{/gallery}