Het welkom werd door voorzitter Paul Officier gedaan, met ook de informatie over de 15 nieuwe leden en de 6 vertrokken leden.

Jan Uijlings gaf met behulp van een prachtige reportage de verschillende evenementen van 2019 weer. De sleuteldagen waren een groot succes gelet op de deelname. De technische checks: de noodzaak werd nadrukkelijk door Ton Van Heesch persoonlijk benadrukt, Er zijn 20 checks opgeleverd. Café Parler wordt in 2020 nog uitgebreid met een nieuwe kring t.w. West-Brabant. We kennen nu de kringen Zeeland, Midden- en Zuid-Limburg en Eindhoven.

Ton van Heesch en Ton Helbers werden uitgenodigd om hun aanwijzing als erkende TAN-garage te bevestigen met het tekenen van een intentie formulier. Naast deze twee adressen, zullen garage Sprenkels in Roosendaal en Chateau Deux Chevaux in Beesd en CAS in Zeeland(NB) nog aan de lijst worden toegevoegd.

De financiële huishouding van de afdeling werd door Theo Baijens( penningmeester) gepresenteerd en hij kwam met het goede bericht, dat de begroting van 2019, die negatief was vastgesteld, met een klein positief resultaat toch is afgesloten. Het budget van 2020 staat wat onder druk. De vele nieuwe ontwikkelingen zullen veel inzet vragen van de diverse organisatoren, waarbij de nieuwe lijn is ingezet om deze initiatieven meer financieel te ondersteunen.

De samenstelling van het bestuur: Jan Uijlings, als coördinator van evenementen beëindigt zijn deelname i.v.m. het bereiken van het einde van zijn termijn. Erik van Munster beëindigt zijn deelname aan het bestuur om persoonlijke gronden.

Paul Officier, de voorzitter, opteert de functie van penningmeester bij TAN -landelijk. Hij kan pas dit voorjaar als penningmeester benoemd worden. Hiervoor in de plaats is Paul Zomers als voorzitter aangezocht en heeft hieraan gevolg gegeven om medio september tot het bestuur toe te treden. Tot deze datum zal Paul Officier als voorzitter nog aanblijven.

Hans van den Brandt zal de functie van secretaris gaan in te vullen. John Branderhorst neemt evenementen over. Theo Baijens blijft penningmeester en Ton van Sleeuwen blijft onze de webmaster/communicatie.

Hierdoor is er wel weer een vacature ontstaan, die we, lopende 2020, kandidaten voor willen gaan werven.

De scheidende bestuursleden werden even als hun eega’s in het zonnetje gezet en met een mooi aandenken – ontworpen en geproduceerd door Arie van Aken – en bedankt voor hun inzet. Met name Jan Uijlings heeft vele jaren als bestuurslid in onze afdeling gefungeerd binnen diverse functies.

Het Hemelvaartweekend heeft deze keer wat aanloopproblemen gekend, maar het bestuur heeft inmiddels alle noodzakelijke voorwaardes ingevuld en was nog op zoek naar de invulling van enkele lege avonden. Spontaan melden zich enkele leden, die dat voor hun rekening willen gaan nemen.

Voor CitroExpo in mei zoeken we nog naar vrijwilligers.

Deze middag werd afgesloten met een uitstekend en overvloedig buffet. Tot volgend jaar!

John Branderhorst