TAN Afdeling Zuid  TAN sticker 50 jaar bijgesneden

 
 
 

Voorjaarsrit 2014

Op de nieuwjaarsbijeenkomst was al een en ander al aangekondigd, maar pas later druppelden de eerste aanmeldingen binnen. De meesten hebben de weersvoorspellingen afgewacht want op het laatst kwamen de aanmeldingen pas goed binnen. Het weer had zich te voren van zijn beste kant laten zien en dus waren de verwachtingen hoog gespannen!

In totaal zijn er …. Tractions aangemeld met ruim 82 deelnemers! Een zeer goede opkomst, wat de organisatoren enorm steunden om er een prachtige dag van te maken.

Op zondag 6 april met een spettertje regenwater, waren de meeste deelnemers rond 10.00 uur gearriveerd op het verzamelpunt bij de Heemkunde kring “Halchterth” te Halsteren. De koffie/thee met cake of worstenbroodje ging er goed in. Velen bekenden ontmoetten elkaar weer na de winterperiode, want er was genoeg te vertellen.

Na het openingswoordje van ……… werden we deelgenoot gemaakt middels een power Point presentatie over de roemruchte historie van een deel van de verdedigingswerken van de zuidelijke waterlinie, ontworpen en uitgevoerd door Menno van Coehoorn. Vooral Bergen op Zoom moest goed verdedigd kunnen worden, waardoor er enkele fortificatie(aarden wallen) werden opgericht. Het fort “de Roovere” is de laatste jaren met steun van de overheid opnieuw ingericht. Er zijn veel bomen gekapt en grachten gegraven en de aarden wallen verbeterd.

Nieuw was dat een verbindingsbrug dwars door het water werd gemaakt, wat nu bekend staat als de Mozesbrug. Dit betekende een tweetal scheidingsmuren in het water, waardoor je met droge voeten naar de overzijde kunt wandelen en het waterpeil ruim 1.5 meter naast je tegen de scheidingswand klotst. Een rare gewaarwording, maar uniek. Deze constructie staat ook wereldwijd bekend als een van de meest opvallende bruggen.

Nieuwsgierig gingen we rond 11.30 uur op pad en na een korte rit konden we een wandeling door het gebied maken, inclusief een bezoek aan de brug. Prachtig, zoals het fort opnieuw in het landschap tot leven is gebracht.

De tocht werd vervolgens voortgezet via wat dwaalwegen naar het centrum van het imposante Bergen op Zoom. Een tussenstop kon gemaakt worden aan de boulevard van het Markiezaat, waar het ijsboerke goede zaken deed met de Tractionisten.

De tocht ging verder via de bossen van Huijbergen, waar menigeen even verkeerd reed, doch uiteindelijk toch weer de route op kon pikken om naar het natuurcentrum “de Kraayenberg” te komen. Alle Tractions op een rij in een glooiend weiland was op zich al een prachtig gezicht of uitzicht. Gelukkig was de parkeercontroleur Cees Bakker aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Het natuurcentrum toonde een mooie natuurfilm van de biotoop van de Markiezaat en de dieren, die er allemaal in gedijen. Vanaf de uitzichttoren kreeg men een goed beeld van de omgeving en van het Rijn-Schelde kanaal. Immers doordat dit kanaal destijds gegraven is, ontstond er een zoetwaterbekken, als scheiding van het zoute of brakke water van de Oosterschelde. Inmiddels liet iedereen zich de verstrekte lunch goed smaken en na de innerlijke mens versterkt te hebben, vertrok de stoet om 15.00 uur voor het tweede gedeelte van de route.

Menigeen moet toch verrassend hebben opgemerkt dat men zich even waande in Zuid Limburg. Een hellingpercentage van 5 % was heel gewoon als we door de plaatsen Woensdrecht, Ossendrecht en Hoogerheide reden. Dit in tegenstelling tot de najaarsrit, waarin alles vlak en kaarsrecht was in het landschap, moet menigeen toch verwonderd hebben dat deze tegenstelling op een kleinschalig niveau aanwezig is.

Via de hoge Brabantse wal doken we onder NAP niveau Zeeland binnen en werden op de grens prompt door een Zeeuws meisje verleid met een pakje – Zeeuws meisje -boter en een babbelaar. Wat we niet wisten dat we bij de doorsteek weer naar het Brabantse gebied aangehouden werden door een Brabantse commies, die naarstig op zoek was naar de gesmokkelde boter. Kennelijk was dit fossiel uit het verleden niet met zijn tijd meegegaan, want na de rit waren zeker niet alle pakjes ontdekt!

Uiteindelijk konden we de warmgedraaide “Dames” stilzetten bij Volksabdij “Onze Lieve Vrouw ter Duinen”, midden in de bossen van Ossendrecht op een zeer ruime parkeerplaats. Netjes op een rij presenteerde zich de Tractions, wat veel bekijks trok, ook overigens langs de route en bij de stopplaatsen.

Het buitenterras bleek geen optie te zijn, waardoor we weer allemaal naar het binnen restaurant moesten verkassen. De voorzitter Marc Vos zette vervolgens de organisatoren in het zonnetje met een leuke geste van modelauto’s(uiteraard Citroen) en een bloemetje voor de eega’s. Het logistiek programma had even wat flexibiliteit nodig om toch een ieder in de gelegenheid te stellen om van het 4 gangen menu te genieten. Dit lukte prima en hulde voor ….. die alles in goede banen wist te leiden.

Als afsluiting kon gemeld worden dat er geen problemen waren geweest met de auto’s of de inzittenden. De winterperiode is kennelijk goed geweest voor onderhoud en reparatie. Ben van Kulsdom had hiervoor ook zijn bijdrage geleverd door middel van een artikel op zijn website en presentatie tijdens een sleuteldag.

Voldaan en met veel genoegen is afscheid genomen en met de nadruk op een komende spectaculaire najaarsrit zijn we allen naar huis gegaan.

John Branderhorst