Na een eerste brainstormsessie kon het team de contouren al schetsen, die gebruikt werden voor de presentatie tijdens de nieuwjaarsreceptie. De stemming of te wel de toon werd door Ad gezet door spontaan in onvervalst Bosch accent, de toelichting te geven. Het thema werd: ” rondje Den Bosch”

Alle teamleden zijn of Bosschenaar of al geheel vergroeid met de stad. Dus ze wisten van wanten, overigens zeer belangrijk voor de organisatie op zich. Ook de hartelijke sfeer van Tan-Zuid moest goed tot uitdrukking komen.

In de 3 maanden daarna is het team verschillende keren bij elkaar op de koffie geweest om de zit door te spreken en te organiseren. Voorwaar zeer plezierige bijeenkomsten. Toen de eerste producten al gepresenteerd waren, werden we met z’n allen steeds enthousiaster.

De tour door Den Bosch betekende veel hoofdbrekens voor de ritmeesters (Dick en Ad en Jan) Tot twee dagen voor de rit is het routeboek in allerijl nog aangepast. Ook enkele wegopbrekingen in de route buiten het centrum waren nog obstakels. Een wegopbreking is door het optreden van Dick Aalders een week uitgesteld! Chappeau! De media werd gebombardeerd met een artikel doch slechts een lokale krant nam de moeite om een foto ende tekst te plaatsen. Ook op teletekst kwam een bericht te staan.

Ook de benaderde sponsoren t.w. CAS( Classic Automobile Service te Zeeland), Oldtimer, banden uit Heeze en van der Fluit assurantie(London verz.) gaven gehoor aan ons verzoek om de rit te ondersteunen. Bij deze ook zij bedankt, want dat betekent toch dat financieel gezien we de deelnemers een compleet prachtig programma konden voorschotelen.

De periode van inschrijving begon en we waren al opgetogen toen we via Paul vernamen dat we al 20 Traxen op het programma hadden ingetekend. Dat getal was in eerste instantie ons streven. Naar mate de dag naderde kwam de inschrijvingen nog steeds binnen en tijdens de laatste bespreking drie dagen voor de rit schrokken we dat het aantal tractions boven de 45 uit kwamen. Als organisatie betekende dat schakelen en aanpassen enz. Maar wel trots dat we als afdeling zoveel enthousiaste leden kennen.

Echter…. de weersvoorspellingen gaven bar slecht weer aan. Evenwel was de sfeer en de wil om deze rit door te laten gaan, want het bestuur kent de leden en hun betrokkenheid, dus dat zou toch goed komen. Dat klopte ook, want uit eindelijk hebben zich 45 auto gemeld, met ruim 100 deelnemers. Een compliment, want zelfs leden uit Maastricht, Koudekerke en België gaven acte de présénce. Slechts twee leden hebben kort voor de rit afgezegd. Enkele leden zijn jammer genoeg zonder bericht niet gekomen. Verheugend was ook dat we met veel nieuwe leden konden kennis maken. Zelfs een jongere generatie dient zich aan. Dat is goed voor de continuïteit van onze hobby.

Na inschrijving en ontvangst van het prachtige samengestelde routeboek(Dick Aalders) de goody bags(Ad van Wassenaar), het routeschildje voor de auto en met de echte en originele en bekende Bossche Bol werden we verwelkomt door Marc Vos, waarna de organisatie het woord kreeg om uitleg te geven aan het geheel. Een presentatie over de ontwikkeling van Den Bosch als stad is door de presentator bewust verkort om reden van tijd gebrek, want de rit moest nog beginnen. Het hele verhaal komt per email naar de deelnemers toe.

Onder stromende regen en met stevige windvlagen togen de oude dames met hun inzittenden op pad.

Een van de eerste stops was het Jeroen Bosch Art Centrum. In 2016 is het Jeroen Boschjaar gepland met tentoonstellingen enz. In dit centrum kon men al een voorproefje nemen, want ruim 40 deelnemers parkeerden hun auto in de directe omgeving om een bliksembezoek af te leggen. Gelukkig was door Jan Samuels wat gelobbyd om de parkeercontroleurs een ander deel van de stad te kiezen voor hun strooptocht naar foutparkeerders. De St. Jan werd menigmaal als achtergrond gefotografeerd, enkele markante plaatsen werden geschouwd. Door het slechte weer lonkte het niet echt om even uit te stappen.

De route voerde ons – naast dwars door het centrum- naar de Bossche ommelanden. Zelfs een deelnemers, die nabij Den Bosch woont en dus de omgeving op zijn duimpje kent, gaf aan dat hij zelfs nog op onbekende plekken was geweest. Er zijn mensen die de fusiladeplaats in Vught hebben bezocht. Een wandeling onder de paraplu was een goede afwisseling, naar verluidt.

De plaatsjes Hedikhuizen, Bokhoven de kastelenbuurt, Orthen werden aangedaan om tot slot weer naar Den Bosch, onder het monument de draak door( insiders noemen het ”onder je schoonmoeder door”) naar de startplaats te komen.

Rond 17.00 uur waren de laatste rijders terug. Een consumptie ging er toen goed in. Na het dankwoord door de voorzitter werden de prijswinners van de vragenlijsten bekend gemaakt. Ton van Sleeuwen ging met de wisselbeker slepen. Fam. van Eijk en fam. van der Valk werden respectievelijk 2e en 3e. Daarnaast kregen alle 3 winnaars een glazen aandenken, waarin Ad van Wassenaar zijn creatieve kunsten had gebrand. Fragmenten van Tractions, St. Jan, Jeroen Bosch, alles kwam op het schilderijtje naar voren. Een waardig aandenken.

De poedelprijs ging naar Piet van Vonderen (80 jaar) die onderweg met stukken is komen te staan aan de versnellingsbak. Hij is door het calamiteitenteam opgesleept en na de sluiting van de avond op de autoambulance van Ton Van Heesch door Marc Vos naar zijn thuis gebracht. Eind goed al goed.

Een groot aantal leden hadden ook ingetekend op het diner. Dat was een beproeving, want de horecaonderneming moest alle zeilen bij zetten om het drie gangen diner uit te serveren. Tussen de gangen werd toch erg veel tijd gevraagd van de leden.

Een anekdote willen we U niet onthouden: we hadden een calamiteitenteam ingericht voor technische ondersteuning. Echter – hoe kun je verzinnen – het team kwam met hun eigen auto vast te zitten op de Parade(voor de St.Jan) van Den Bosch. Dit plein heeft veel bomen en EEN boom is gesneuveld omreden van een ziekte en juist op die stronk reden zij zich vast! Ze moest door een andere hulp auto losgetrokken worden. Hilarisch, dat wel!

Het team en bestuur kijken terug op een meer dan geslaagd evenement! Door het enthousiasme van de leden is eens te meer een stimulans om de sfeer, activiteiten en bijeenkomsten in dezelfde geest te houden. Daar gaat het per slot van rekening om, elkaar ontmoeten, praten over de gemeenschap-pelijke hobby, maar ook komen er ook steeds meer persoonlijke zaken ter tafel. Het wordt bijna familie van elkaar! Men kijkt alweer uit naar de sleuteldagen, ALV en Hemelvaartrit.

Tot slot: door Jan Samuels is een film en foto impressie gemaakt en als alles wil lukken zult U ook een DVD ontvangen met deze verzameling van beeldmateriaal! Het team gaat nog alles evalueren om leermomenten voor een volgend team te verzamelen.

John Branderhorst.