De dag begon met een geweldig weertje en aangekomen in Heeze kwamen onder het genoegen van een bekertje koffie zelfs meer dan 30 geïnteresseerde TAN-leden aanzetten waaronder zelfs drie die voor de eerste keer een sleuteldag bezochten: welkom, welkom!

Vervolgens begon Remco Lablans met zijn demonstratie van TSL, een toevoeging aan olie die zich in een dunnen film aan het metaal hecht.

Daartoe had hij een machientje neergezet waarbij een elektromotortje een metalen wieltje aandreef. Dat metalen wieltje kreeg een niet meedraaiend metalen busje opgelegd, waardoor slijtage en weerstand zichtbaar werd gemaakt. Die weerstand kon steeds verder worden opgevoerd met behulp van metalen gewichten. Hoe beter de olie, hoe meer gewichten nodig waren om de weerstand zodanig te verhogen, dat het wieltje vastliep. 

Diverse oliën werden getest, en tot ieders verbazing presteerden de monograde oliën van ons Centraal Magazijn (zelfs de afgewerkte olie) en Kroon olie aanmerkelijk beter dan de multigrade oliën. Dan de TSL-toevoeging....

Wanneer TSL aan de olie werd toegevoegd kon met de 23 gewichten niet meer genoeg weerstand worden opgebouwd om het metalen wieltje te laten vastlopen. Zelfs als de olie werd weggelaten en er slechts met water en TSL werd gesmeerd, bleef het wieltje draaien. Wij stonden daar met zijn allen toch behoorlijk van te kijken. Maar je ziet wat je ziet en Remco was na de test van zijn gehele voorraad meegebrachte TSL af en moest zelfs nog naleveren.

 

  Gewichten 
Centraal Magazijn olie SAE 30 Monograde    11
Gebruikte Centraal Magazijn olie SAE 30 Monograde  20
 10W40 (van de Action) gebruikt  8
 20W50 (Ducamps)  15
 20W50 (Castrol)  7
20W50 (Penride) 10
20W50 (Kroon oil) 10
Kroon oil Classic SAE30 20

 

Daarna kwam een bijzonder boeiend stukje kennis over oliën aan bod van Ben Kulsdom, die het verschil uitlegde tussen monograde en multigrade olie en wat toevoegingen in de olie met een motor doen. Zo vertelde hij dat je bij een oude motor die altijd op een monograde-olie heeft gelopen geen multigrade olie moet doen en ook geen TSL: die toevoegingen kunnen vuil in de motor losweken die elders voor verstoppingen kunnen zorgen.

Het was Ben's laatste "optreden": om gezondheidsredenen moet hij het wat kalmer aan gaan doen en hij is dan ook nu lid-af. Echter, zijn site blijft in de lucht en daar kun je dan toch nog terecht voor info en advies. Van deze plaats af namens  TAN-Zuid bedanken wij deze man graag voor zijn uitgebreide inspanningen die hij zich heeft getroost om zijn medeliefhebbers met hun Traction te helpen, zijn bijdragen aan de diverse sleuteldagen waar hij zijn kennis met ons deelde en last but not least: zijn fraaie en uitgebreide site waar we kunnen vinden hoe iets ook weer (in elkaar) zat. Paul Officier vindt dat je eigenlijk beter Correctslim had kunnen heten dan Kulsdom want je verkoopt geen kul en je bent niet dom en daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar je hoeft je naam niet te veranderen hoor, we zeggen gewoon: Ben, bedankt!

Daarna maakten we nog een groepsfoto om de Hezenaartjes aan het twijfelen te brengen of wij zijn die wij zeggen te zijn -be or not to be at 2B- en werd er nog een beetje olie ververst, compressie gemeten en nog wat hobbygedoetjes.

Iedereen druppelde vervolgens in nog steeds prachtig weer die richting op waarvan wij aannamen dat dat huiswaarts was. Wijzer dan toen we kwamen en lichter dan toen we kwamen...

Paul Flentrop